تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک
 
تدریس خصوصی ریاضی - تدریس خصوصی فیزیک - تدریس خصوصی دبیرستان - تدریس خصوصی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه


تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی ریاضیات کنکور ارشدتوسط کارشناس ارشد دانشگاه تهران


شهریار اشرفی (رتبه برتر کنکور) :
09396763831

طبقه بندی: تدریس خصوصی،  تدریس خصوصی ریاضی،  تدریس ریاضیات دانشگاه، 
برچسب ها: تدریس خصوصی، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی ریاضی عمومی، تدریس خصوصی ریاضی 1، تدریس خصوصی ریاضی 2، تدریس خصوصی ریاضی ارشد، آموزش ریاضی کنکور،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 شهریور 1394 توسط شهریار اشرفی
تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی 1
تدریس خصوصی ریاضی 2
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

شهریار اشرفی : 09396763831
طبقه بندی: تدریس خصوصی،  تدریس خصوصی ریاضی،  تدریس ریاضیات دانشگاه، 
برچسب ها: تدریس خصوصی، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی 1، تدریس خصوصی ریاضی 2،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 24 مرداد 1394 توسط شهریار اشرفی
تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه


توسط کارشناس ارشد دانشگاه تهران


شهریار اشرفی : 09126886647

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

ریاضی عمومی 1                   ریاضی عمومی 2

ریاضیات مهندسی                  معادلات دیفرانسیل


09126886647تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی ریاضیات کاربردی

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی ریاضیات کنکور ارشدشهریار اشرفی


  09126886647  ادامه مطلب

طبقه بندی: تدریس خصوصی،  تدریس خصوصی ریاضی،  تدریس ریاضیات دانشگاه،  تدریس خصوصی در تهران، 
برچسب ها: تدریس خصوصی، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه، تدریس خصوصی ریاضی 1، تدریس خصوصی ریاضی 2، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی،  
دنبالک ها: تدریس خصوصی، تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک : دبیرستان - کنکور - دانشگاه، تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی ، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک - دبیرستان ، کنکور و دانشگاه، تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه، تدریس خصوصی ریاضی ::: تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک : ابتدایی تا دانشگاه، تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک ( کنکوری )، تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک سوم دبیرستان،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 مرداد 1393 توسط شهریار اشرفی
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 مرداد 1393 توسط شهریار اشرفی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 فروردین 1393 توسط شهریار اشرفی
در هفته گذشته یعنی از از 14ام دی تا 20 دی زمان کلاس ها به صورت فشره پر بود و از دانش آموزانی که نتوانستم در خدمتشان باشم صمیمانه پوزش می طلبم و امیدوارم در ادامه در خدمت این عزیزان نیز باشم.
کلاس تدریس خصوصی فیزیک برگزار شد که این کلاس تدریس خصوصی با محوریت فیزیک یک دانشگاه شکل گرفت. در این کلاس به بررسی نیروها و کار نیرو ها، انرژی های پتانسیل کشسانی و گرانشی و انرژی جنبشی و نحوه تبدیل انرژی ها به هم، محاسبه نیروی اصطکاک و محاسبه کار نیروی اصطکاک، محاسبه کل کار که در فصل یک و دو فیزیک بود پرداخته شد. همچنین در کلاس بعدی به بررسی حرکت دورانی و گشتاور لختی پرداختیم و تمرین های فصل برخورد و محاسبه سرعت ها پس از برخورد حل شد. این کلاس خصوصی فیزیک یک در نواحی اسلام شهر برگزار شد.
کلاس دیگر، کلاس ریاضی عمومی 1 بود که در طی دو روز به صورت فشرده برای یک دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تشکیل شد. این کلاس ها به صورت چهار کلاس سه ساعته در طی دو روز بود که محل تدریس آن سمت صادقیه ( تهران ) برگزار گردید. تدریس خصوصی ریاضی عمومی یک با فصل حد و مشتق شروع شد شد و بعد از آن بیشتر به بحث انتگرال ها پرداخته شد. انتگرال های نامعین و معین و در نهایت به بخش انتگرال ناسره ختم شد. جلسه بعدی به بررسی کاربرد های انتگرال و محاسبه حجم حاصل از دوران و قضیه گلدن پاپیوس پذشت. در جلسه دیگر دنباله ها و سری ها محوریت کار قرار گرفت و در نهایت در جلسه آخر سری های ناسره و استفاده از سری ها و توابعی چون لگاریتم و براکت کار شد.
تدریس خصوصی دیگری که در هفته پیش داشتم، تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان برای رشته علوم تجربی بود. این تدریس خصوصی ریاضی در یک جلسه چهار ساعته انجام شد که دانش آموز مربوطه برای امتحان پایان ترم، خود را آماده می کرد. این کلاس در میرداماد برگزار شد که فصل های یک تا چهار را با هم کار کردیم. این فصل ها شامل مباحث «الگو و دنباله» ، «تابع» ، «نامعادله» ، «تعیین علامت» و «تعیین علامت» بود که به دنباله های سری و هندسی اشاره و مسائل آن حل شد. دامنه و برد تابع تدریس شده و نامعلات و نحوه تعین علامت انواع تابع بیان شد. و در نهایت هم توابع لگاریتمی و نمایی آموزش داده شد.
دیگر تدریس خصوصی مربوط به هفته قبل، تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان بود که در سه جلسه سه ساعته برگزار شد. محل تدریس خصوصی ریاضی 1 دبیرستان در جمهوری بود. این کلاس ها برای امتحان پایان ترم اول تشکیل شد. در جلسه اول به بحث عدد ها و نماد های عدد، عدد طبیعی، عدد حسابی، عدد صحیح و همچنین اعداد گویا و عدد حقیقی گذشت و نحوه پیدا کردن یک عدد در بین دو عدد گویا تمرین شد. جلسه دیگر آن به بحث قدر مطلق، زبان ریاضی،مجموعه و زیر مجموعه پرداخته شد. و در جلسه دیگر آن اجتماع و اشتراک و تفاضل دو مجموعه تدریس گردید و بحث توان رسانی و ریشه گیری هم به طور مفصل کار شد تا دیگر مشکلی در این زمینه باقی نماند. در رابطه با چند جمله ای ها و اتحاد ها در یک جلسه جداگانه صحبت شد که شامل موضوع های تک جمله ای ها و چند جمله ای ها، نحوه جمع چند جمله ای ها ، اتحاد های یک جمله مشترک، اتحاد مزدوج، اتحاد چاق و لاغر و دیگر اتحادها بود.
ریاضی عمومی 2 دیگر تدریسی بود که در یک جلسه 5 ساعته برای مرور مطالب ریاضی 2 به انجام رسید. در این جلسه نمونه سوالات پایان ترم ریاضی دو حل شده که شامل تمامی مباحث ریاضی عمومی دو شامل: توابع چند متغیره - حد و مشتق توابع چندمتغیره - اپراتور برداری نابلا، گرادیان، کرل و دیورژانس - کنج فرنه و محاسبه خمیدگی و تاب و انحناء - انتگرال منحنی الخط - انتگرال دوگانه - انتگرال منحنی السطح - انتگرال سه گانه - قضیه استوکس - قضیه گرین - قضیه دیورژانس بود و سوالات از این مباحث حل شد. این کلاس سمت میدان شهداء برگزار گردید.
تدریس خصوصی ریاضی 1 و 2 پیش دانشگاهی برای دانش آموزان تجربی دیگر تجربه تدریس خصوصی بنده بود که در این کلاس توابع و خصوصا درس توابع قدرمطلق و براکت و تمرین های این دو بخش کار شد. این کلاس در یک زمانه دو ساعته سمت میدان امام حسین برگزار گردید.
طبقه بندی: تدریس خصوصی،  تدریس خصوصی ریاضی،  تدریس خصوصی فیزیک،  تدریس ریاضیات دانشگاه،  تدریس خصوصی در تهران، 
برچسب ها: تدریس خصوصی فیزیک 1، تدریس خصوصی ریاضی 1، تدریس خصوصی ریاضی اول، تدریس خصوصی ریاضی 2، تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی، تدریس خصوصی ریاضی عمومی، تدریس خصوصی ریاضی دوم،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 دی 1392 توسط شهریار اشرفی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : تدریس خصوصی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic