تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک تدریس خصوصی ریاضی تدریس خصوصی فیزیک رزومه استاد تدریس خصوصی : ارشد مکانیک دانشگاه تهران رتبه 107 کنکور رشته هوافضا رتبه 114 کنکور رشته مکانیک 8 سال سابقه تدریس خصوصی 2 سال سابقه تدریس دانشگاه شهریار اشرفی : 09126886647 http://tadris-khosusi.mihanblog.com 2020-08-09T13:45:10+01:00 text/html 2015-10-04T16:40:17+01:00 tadris-khosusi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی http://tadris-khosusi.mihanblog.com/post/750 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8213562276/riyaziphysic.jpg" alt="تدریس خصوصی" align="bottom" border="2" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-10-02T00:53:24+01:00 tadris-khosusi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی کنکور کارشناسی ارشد http://tadris-khosusi.mihanblog.com/post/749 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8213339850/riaziarshad.jpg" alt="تدریس ریاضی کنکور ارشد" align="bottom" hspace="0" border="2" vspace="0"></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <br></font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه</strong></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong> <hr> </strong><p><strong></strong><strong><font color="#3333ff">تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1</font><br><br><font color="#ff0000">تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2</font></strong><br></p><p><strong></strong><strong><font color="#3333ff">تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل</font><br><br><font color="#ff0000">تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی</font></strong><br><strong></strong></p><p><strong><font color="#3333ff">تدریس خصوصی ریاضیات کنکور ارشد</font><br></strong></p> <hr> </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong> </strong></font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><br>توسط کارشناس ارشد دانشگاه تهران</strong><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>با سابقه درخشان:<br>88% نتیجه کنکور کارشناسی ارشد<br>سابقه استادی دانشگاه در ریاضیات<br>5 سال سابقه تدریس و کسب نتایج فوق العاده</font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شهریار اشرفی (رتبه برتر کنکور)&nbsp;: <strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color="#ffffff" size="6">09126886647</font><br><br></strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> text/html 2015-10-01T00:53:42+01:00 tadris-khosusi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان در تهران http://tadris-khosusi.mihanblog.com/post/748 <div align="center"><font size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8214093550/physic2dabirestan.jpg" alt="تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان" align="bottom" hspace="0" border="2" vspace="0"></font></div><div align="center"><font size="3"> </font><br><b><font size="3">تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان</font></b><br><br><font size="3">توسط رتبه برتر کنکور و کارشناس ارشد دانشگاه تهران</font><br><br><font size="3">استاد برتر فیزیک : شهریار اشرفی</font><br><br><font color="#009900"><b><font size="6">09126886647</font></b></font><br></div> text/html 2015-09-30T10:52:59+01:00 tadris-khosusi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی حسابان در تهران http://tadris-khosusi.mihanblog.com/post/747 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8213564084/hesaban.jpg" alt="تدریس خصوصی حسابان" align="bottom" hspace="0" border="2" vspace="0"></div><div align="center"><font color="#cc0000"><b><font size="3"><font color="#000000"><b>تدریس خصوصی حسابان</b></font></font></b></font><br><br><font color="#cc0000"><b><font size="3"><font color="#000000">توسط کارشناس ارشد دانشگاه تهران و رتبه برتر کنکور</font></font></b></font><br><br><font color="#cc0000"><b><font size="3">شهریار اشرفی : </font><font size="5"><b><font color="#009900">09126886647</font></b></font></b></font><br></div> text/html 2015-09-29T18:51:12+01:00 tadris-khosusi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه http://tadris-khosusi.mihanblog.com/post/746 <div align="center"><font size="3"><font color="#CC0000" size="5"><b>تدریس خصوصی</b></font><br>ریاضیات دانشگاه<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110334742/0001.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی" align="bottom" height="327" hspace="0" border="1" vspace="0" width="473"><br><br>شهریار اشرفی : مدرس دانشگاه<br><font color="#CC0000" size="6"><b>09126886647</b></font><br></font></div><font size="3"> </font> <font size="3"><font color="#CC0000"><b><br>تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه</b></font> :<br><br></font><ul><li><font size="3">تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1</font><br></li><li><font size="3"><font size="3">تدریس خصوصی </font>ریاضی عمومی 2</font><br></li><li><font size="3"><font size="3">تدریس خصوصی </font>معادلات دیفرانسیل<br></font></li><li><font size="3"><font size="3">تدریس خصوصی </font>ریاضیات مهندسی</font></li></ul><div align="center"><font size="3">تقویتی - ترمی - المپیادی - کنکوری</font><br><font size="3">تدریس در سراسر استان تهران</font><br><font size="3">توسط کارشناس ارشد دانشگاه تهران</font><br><font size="3">رتبه برتر کنکور : مکانیک 114 , هوافضا 107</font><br><font size="3">شهریار اشرفی : <font color="#000099" size="6"><b>09126886647</b></font></font></div> text/html 2015-09-28T20:04:08+01:00 tadris-khosusi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک در تهران http://tadris-khosusi.mihanblog.com/post/745 <p style="text-align: center;"><font size="4"><b><span style="font-size: x-large;">تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک<br></span></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: large;">نارمک</span></font><font size="3"><span style="font-size: large;">- </span><span style="font-size: large;">تهرانپارس - </span><span style="font-size: large;">میدان پروین</span><span style="font-size: large;"> - </span><span style="font-size: large;">ونک</span></font><font size="3"><span style="font-size: large;"> - ولیعصر</span></font> </p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-size: large;">ولنجک</span><span style="font-size: large;"> - </span><span style="font-size: large;">تجریش - </span><span style="font-size: large;">تهرانسر</span><span style="font-size: large;"></span><span style="font-size: large;"> - شهرک غرب</span></font> </p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-size: large;">سعادت آباد</span><span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: large;">- میرداماد</span><span style="font-size: large;"> - </span><span style="font-size: large;">شهر ری - </span><span style="font-size: large;">جمهوری</span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: large;">نظام آباد</span></font><font size="3"><span style="font-size: large;"> - </span><span style="font-size: large;">شهرک اکباتان - </span><span style="font-size: large;">شهرک امید - نارمک</span><br></font></p><font size="3"><span style="font-size: large;"></span></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: large;"><strong><br></strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: large;"><strong>شهریار اشرفی</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><br><font size="1"><span style="font-size: large;"><strong></strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: large;"><strong><font color="#FFFFFF" size="6"><span style="background-color: rgb(153, 0, 0);">09126886647</span></font><br></strong></span></font></p><font size="1"> </font> text/html 2015-09-27T10:43:12+01:00 tadris-khosusi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک کنکور http://tadris-khosusi.mihanblog.com/post/742 <div align="center"><font size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8213979976/konkursarasari.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک کنکور" align="bottom" hspace="0" border="2" vspace="0"></font></div><font size="3"> </font><div align="center"><font size="3"><br><font color="#CC0000"><b><font size="4">کنکوری ها</font></b></font><br><br><b>تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک</b><br><br>ویژه کنکور سراسری<br><br>کلاس رفع اشکال<br><br>مرور تمامی مباحث<br><br>حل سوالات تستی ده سال گذشته<br><br>توسط رتبه برتر کنکور : شهریار اشرفی<br><br><font size="6"><b><font color="#CC0000">09126886647</font></b></font><br></font></div>